Blog > Komentarze do wpisu

KULTURALNY KROK DO PRZODU (CZYLI WSTECZ)

W trwającej kampanii wyborczej wiele słyszymy o roli organizacji pozarządowych oraz budowie kapitału społecznego. Czy jednak znajduje to odzwierciedlenie w konkretnych decyzjach, dokumentach i liczbach? Proponuje małą analizę przyszłorocznego budżetu (przynajmniej na poziomie dostepnych obecnie danych) pod kątem wydatków na kulturę. Pokazuje ona, że mamy do czynienia z wielkim krokiem do przodu (wzrost wydatków na kulturę o 40%! o czym chętnie mówią obecne władze miasta z prezydentem na czele), który jednocześnie jest wielkim krokiem wstecz (25% mniej środków na konkurs grantów dla NGO'sów co przy uwzględnieniu faktu, że połowa tej kwoty będzie przeznaczona na jedno wydarzenie realnie odpowiada budżetowi konkursowemu z 2005 roku - o czym władze jakoś nie wspominają).

Z dostepnych na stronach Urzędu Miasta dokumentów wynika, że:

  1. w przyszłym roku budżet na kulturę wyniesie 176 mln zł (to bardzo dużo,  5,5% całościowego budżetu miasta na 2011 rok czyli najwiecej w historii, o 40% więcej niż w 2010 roku, źródło: http://www.poznan.pl/mim/public/budzet/pages.html?id=10828&instance=1017〈=pl&lhs=budzet, obliczenia własne);
  2. kwota jest tak wysoka głównie ze względu na wydatki majątkowe tj. inwestycyjne – aż 98 mln zł (wzrost w stosunku do 2010 o ponad 100%!) zostało zaplanowane na inwestycje (głównie związane z rozbudową Biblioteki Raczyńskich, budowy Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego i przebudową Sali Wielkiej CK Zamek, źródło: http://www.poznan.pl/mim/public/budzet/pages.html?id=10828&instance=1017〈=pl&lhs=budzet, obliczenia własne);
  3. odejmując od ogólnej kwoty kwotę wydatków majątkowych pozostaje 78 mln na wydatki bieżące (czyli działalność Instytucji Kultury, konkurs grantów dla NGO’sów i inne wydatki) – cały czas prawie 2% wiecej niż w 2010 roku (obliczenia własne);
  4. Pozostaje pytanie o podział tej kwoty pomiędzy Instytucje, inne wydatki i NGO’sy – odpowiedź znajdujemy w uchwalonym na Radzie Miasta 9 listopada Rocznym Programie Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowmi – na konkurs w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zapisano kwotę 6 mln zł, czyli dokładnie o 25% mniej niż w 2010 roku! (źródło: http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/kalsam.html?co=sesja&id=35778, pkt. 34, obliczenia własne).

Na marginesie warto jeszcze dodać, że większość kwoty 6 mln zł jest już z góry przeznaczone na projekty priorytetowe, które mogą być pewne dofinansowania np. Festiwal Malta, Dom Bretanii, Czas Kultury, etc. Niepodważalnie te projekty są ważne dla miasta, pytanie tylko czy finansowanie ich w ramach konkursu nie jest fikcją i "dopingiem" statystyk? Gdyby bezpośrednio zapisać je w budżecie, mogłoby okazać się, że wbrew zapewnieniom władz poznański konkurs dla NGO’sów blado wypada w skali innych polskich miast. A więc może Poznań know how to także wiemy jak być liderem przemian... odpowiednio prezentując statystyki.

AKTUALIZACJA 24.11.2010

Urząd Miasta ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Zapisano w nim kwotę 7 mln zł czyli o 1 mln zł wyższą niż w przywoływanym wyżej Rocznym Programie Współpracy. To poprawia sytuację, choć nie zmienia faktu, że jest to o 12,5 mniej niż w roku 2010. Istnieje jednak dodatkowe zagrożenie, że ów dodatkowy milion to kwota przeznaczona na planowany przez miasto Festiwal TRANSATLANTYK. W ten sposób festiwal dołączyłby do szacownego grona wydarzeń priorytetowych dla miasta wydarzeń finansowanych w konkursie w którym zwycięzca może być tylko jeden. Obym się mylił...

poniedziałek, 15 listopada 2010, kulturapozainstytucja

Polecane wpisy