RSS
poniedziałek, 22 sierpnia 2011
Po kilkunastu miesiącach starań poznańskich organizacji pozarządowych 9 czerwca 2011 roku Prezydent Miasta Poznania podpisał zarządzenie w sprawie trybu powoływania i organizacji Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO). Pierwszą Komisję zakładają właśnie organizacje kulturalne.
czwartek, 02 grudnia 2010
Ostatnie posiedzenie Rady Miasta Poznania 2006-10 przyniosło bardzo dobrą wiadomość. Radni przyjeli nowy kształt Karty Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi, wypracowany w ramach specjalnie powołanej grupy roboczej. Najważniejsze założenia karty to zmiana sposobu funkcjonowania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, dopracowanie mechanizmów konsultacyjnych i możliwość powoływania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta. Co bardzo cieszy, nowelizacja w dużej mierze odzwierciedla kierunek nadany jej w "Obywatelskim projekcie nowelizacji karty współpracy", który z inicjatywy Federacji madeinpoznan.org powstał w gronie różnorodnych poznańskich organizacji pozarządowych. Prace trwały prawie rok, ale było warto. Teraz tylko musimy skorzystać z nowych możliwości i zaangażować się w tworzenie Komisji Dialogu oraz wybrać swoich reprezentantów do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
poniedziałek, 15 listopada 2010
W trwającej kampanii wyborczej wiele słyszymy o roli organizacji pozarządowych oraz budowie kapitału społecznego. Czy jednak znajduje to odzwierciedlenie w konkretnych decyzjach, dokumentach i liczbach? Proponuje małą analizę przyszłorocznego budżetu (przynajmniej na poziomie dostepnych obecnie danych) pod kątem wydatków na kulturę. Pokazuje ona, że mamy do czynienia z wielkim krokiem do przodu (wzrost wydatków na kulturę o 40%! o czym chętnie mówią obecne władze miasta z prezydentem na czele), który jednocześnie jest wielkim krokiem wstecz (25% mniej środków na konkurs grantów dla NGO'sów co przy uwzględnieniu faktu, że połowa tej kwoty będzie przeznaczona na jedno wydarzenie realnie odpowiada budżetowi konkursowemu z 2005 roku - o czym władze jakoś nie wspominają).
czwartek, 19 sierpnia 2010
Poznań, 19 sierpnia 2010 roku

Sz. P.

Sławomir Hinc

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

sygnatariusze tzw. Stanowiska poznańskich Instytucji Kultury

 

Federacja madeinpoznan.org wyraża głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji związanej z konfliktem pomiędzy artystami Teatru Ósmego Dnia a wiceprezydentem miasta Poznania Sławomirem Hincem. Fakt wezwania Ewy Wójciak, dyrektor Teatru Ósmego Dnia przez prezydenta Sławomira Hinca i związana z tym próba zastosowania cenzury ekonomicznej, jako konsekwencji politycznego zaangażowania teatru, jest zjawiskiem groźnym i niedopuszczalnym. Sytuacja ta jest tym bardziej niestosowna, że Teatr Ósmego Dnia nie jest modelowym przykładem Miejskiej Instytucji Kultury, a raczej poddaną instytucjonalizacji grupą artystów rozpoznawalną i funkcjonującą pod tą nazwą daleko przed powołaniem samej instytucji. Teatr ten zawsze funkcjonował w przestrzeni społecznej debaty a jawna polityczność jest niezbywalnym elementem jego tożsamości. Tym bardziej więc zaskakująca jest reakcja Pana Prezydenta, a w szczególności forma tej reakcji, która doprowadziła do powstania zaostrzającego się konfliktu.

Rozwój wypadków niestety przynosi szkodę naszemu miastu, a odpowiedzialność za to ponosi Pan, Panie Prezydencie. Kiedy sprawa nabrała charakteru medialnego i zaistniała poza lokalnym kontekstem, Teatr Ósmego Dnia poparło wielu cenionych artystów i organizacji obywatelskich z całej Polski. Niestety nie uznał Pan za stosowne przyjąć ich racji w imię porozumienia stron. Konsekwencją tego wyboru jest tzw. „Stanowisko poznańskich Instytucji Kultury”, które odczytujemy jako demonstrację siły, akt użycia przewagi administracyjnej w boju o zwycięstwo własnych przekonań.

Zaskakująca dla nas jest także reakcja samych sygnatariuszy „Stanowiska poznańskich Instytucji Kultury”, którzy w komentarzach zdają się być nieświadomi treści, pod którymi się podpisali. Używając swoich służbowych pieczęci wzięli przecież udział w politycznej walce, potwierdzając rację mecenasa. Popierając apolityczność dokonali więc aktu sensu stricto politycznego. Nie wnikając w przesłanki, które przesądziły o podpisaniu listu,  jesteśmy zniesmaczeni brakiem cywilnej odwagi i sugerowaną nieznajomością charakteru gestu, którego Państwo dokonaliście. Wstyd nam za miasto, w którym dyrekcja większości Instytucji Kultury pod osłoną rzekomej nieświadomości postępuje w tak wiernopoddańczym wobec administracji stylu.

Szkodliwość całego konfliktu jest tym bardziej doniosła i brzemienna w skutkach, że cała sprawa rozgrywa się w momencie gdy polskie miasta składają wnioski do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Poznań także startuje w tym konkursie i Pan, Panie Prezydencie, wraz z dyrektorami miejskich Instytucji Kultury, którzy podpisali się pod wspomnianym listem, musicie zdawać sobie sprawę, że mnożenie konfliktów i zagrożenie wolności wypowiedzi z pewnością nam w tych staraniach nie pomagają. Państwa działania szkodzą wizerunkowi naszego miasta a na to nie możemy się zgodzić.

Dlatego prosimy Pana, Panie Prezydencie o jak najszybsze załagodzenie konfliktu, którego jest Pan inicjatorem. Uważamy, że jedyną drogą rozwiązania sytuacji są oficjalne przeprosiny dyrektor Ewy Wójciak oraz wycofanie się z postulatu pełnej apolityczności Instytucji Kultury, który jest postulatem po prostu w wielu przypadkach niemożliwym do zrealizowania. Uważamy, że tylko taki gest z Pańskiej strony może zapobiec eskalacji konfliktu, który z zasady nikomu nie służy.

 

Z wyrazami szacunku,

Federacja madeinpoznan.org

21:00, kulturapozainstytucja
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 15 lutego 2010
Jeszcze kilka lat temu Poznań w kwestii współpracy z organizacjami pozarządowymi w wielu kwestiach był miastem innowacyjnym, wyprzedzającym obowiązujące w Polsce standardy. To tu, jako w pierwszym polskim mieście wprowadzono 3-letnie konkursy ofert, tu powstała jedna z pierwszych Miejskich Rad Pożytku Publicznego. Także budżet przeznaczany corocznie na konkursy ofert należy do największych w Polsce. Pozytywny obraz zaburza jednak fakt, że pewne rozwiązania dotyczące współpracy z organizacjami, będące kiedyś innowacyjnymi, dziś nie przystają już do wzrastającego potencjału organizacji oraz rozwiązań wypracowanych w innych miastach. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji przedstawiamy obywatelski projekt nowelizacji Karty Współpracy.
Przedstawiamy drugą część obywatelskiego projektu nowelizacji Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi (§6 dotyczący Komisji Dialogu Obywatelskiego) zapraszając jednocześnie na konsultacje społeczne zaplanowane przez Oddział Koordynacji Współpracy UMP na najbliższy wtorek, 16 lutego o godz. 13:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. W kolejnym wpisie zaprezentujemy list przewodni tłumaczący charakter propozycji. Zapraszamy też do poparcia propozycji naszej propozycji - lista organizacji popierających będzie na bieżąco aktualizowana pod ostatnim wpisem.
Przedstawiamy pierwszą część obywatelskiego projektu nowelizacji Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi (§2 - słowniczek pojęć oraz §5 dotyczący Miejskiej Rady Pożytku Publicznego) zapraszając jednocześnie na konsultacje społeczne zaplanowane przez Oddział Koordynacji Współpracy UMP na najbliższy wtorek, 16 lutego o godz. 13:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. W kolejnych wpisach zaprezentujemy kolejną część projektu (§6 - Komisje Dialogu Społęcznego) oraz list przewodni tłumaczący charakter propozycji. Pod ostatnim wpisem będzie mozliwosć poparcia propozycji do czego już teraz serdecznie zachęcamy.
sobota, 23 stycznia 2010
W cyklu spotkań roboczych w gronie Federacji madeinpoznan.org przygotowaliśmy propozycje korekt do Karty "Kulturalny Poznań" (stanowiącej część strategii Poznań 2030). Nasze stanowisko przedstawiliśmy na spotkaniu grupy roboczej pracującej nad Kartą, które odbyło się 22 stycznia o godz. 11:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Cieszy fakt, że grono opracowujące kartę przyjęło większość naszych propozycji jako godnych rozpatrzenia a w rezultacie prezydent Sławomir Hinc zaprosił naszego przedstawiciela do dalszych prac nad Kartą. Mamy nadzieję, że doprowadzi to do realnego uwzględnienia w strategii roli organizacji pozarządowych w tworzeniu potencjału kulturalnego miasta.
niedziela, 03 stycznia 2010
Na zakończenie Forum Polskiego Teatru zorganizowanego w Warszawie przez Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, ZASP i Unię Polskich Teatrów odbył się w Bibliotece Narodowej panel zatytułowany „Teatry publiczne, teatry niepubliczne, modele teatrów Unii Europejskiej”. Wśród panelistów obok Izabelli Cywińskiej i Bartosza Szydłowskiego owe teatry niepubliczne tradycyjnie już reprezentowała Krystyna Janda - pisze Aldona Machnowska-Góra dla serwisu warszawa.ngo.pl
poniedziałek, 21 grudnia 2009

Poznań, 20 grudnia 2009 roku

 

 

Sławomir Hinc

zastępca prezydenta Miasta Poznania

ds. oświaty i kultury

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wobec sytuacji wykluczających konsultacji społecznych Karty „Kulturalny Poznań”, będącej elementem przygotowań Strategii „Poznań 2030”. Konsultacje te odbyły się niestety bez wiedzy większości poznańskich organizacji pozarządowych – zaproszono na nie tylko wybranych według niejasnego klucza przedstawicieli a znaczna część zainteresowanych dowiedziała się o nich dopiero po fakcie. Taka sytuacja stoi w sprzeczności wobec zapisów Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. Karta ta określa podstawowe zasady współpracy organizacji z samorządem, wśród których wymienia partnerstwo, pomocniczość, efektywność i jawność. Jako główny cel wskazuje potrzebę współpracy i dialogu, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Tymczasem Urząd Miasta nieraz udowadniał, że są to zapisy jedynie deklaratywne, nie mające odzwierciedlenia w praktyce.

Jako środowisko pozainstytucjonalnych twórców poznańskiej kultury nie akceptujemy tworzenia strategii rozwoju kultury oraz podejmowania innych istotnych decyzji mających swoje konsekwencje w najbliższych dziesięcioleciach, bez naszego udziału i konsultacji z nami. Organizacje pozarządowe to przecież ważny element budowy kapitału społecznego i potencjału miast, wskazywany przez ekspertów jako jeden z filarów przyszłego kształtu kultury. Potwierdzają to doświadczenia europejskie. Dodatkowo trwające właśnie prace nad nowelizacjami ustaw związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej a także zapisy tzw. „Reformy Hausera” poszerzają pole możliwości działań trzeciego sektora i wskazują na ich wzrastający udział w procesach rozwoju oraz prowadzenia działalności kulturalnej. Co więcej, także w wypowiedziach lokalnych polityków spotykamy się z deklaracjami podkreślającymi wagę i efektywność działań organizacji pozarządowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie we wspomnianej strategii, w postaci zapisów Karty „Obywatelski Poznań”. Niestety deklaracje te mają nikłe odzwierciedlenie w codziennej praktyce samorządu, często ograniczając rolę organizacji do poziomu petenta, nie partnera.

Sytuacja fasadowego traktowania partnerstwa oraz kształtu konsultacji społecznych jest niestety stale powracającą praktyką procesów decyzyjnych władz miasta. Począwszy od nieprzejrzystych i mało efektywnych działań związanych z ubieganiem się Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, poprzez brak zdeterminowanych działań prowadzących do powstania w możliwie najbliższej przyszłości Centrum Kultury Nova Gazownia (oraz innych perspektywicznych dla rozwoju poznańskiej kultury projektów), aż do obecnych prac nad strategią rozwoju poznańskiej kultury. Zamiast tego, mamy do czynienia z „polityką rozbłysków” polegającą na chwilowym zapale nad kolejnymi społecznymi projektami. Niestety, mimo licznych deklaracji, głos niezależnych środowisk i mieszkańców Poznania ostatecznie okazuje się nieistotny, a obywatelskie inicjatywy przegrywają z bardziej atrakcyjnymi politycznie i medialnie nośnymi inicjatywami władz (jak wcielany w życie, mimo wielu sprzeciwów, projekt realizacji Festiwalu Rock In Rio).

Poznaniowi potrzeba wyrazistej polityki kulturalnej, czyli stwarzającego perspektywy rozwoju szeroko konsultowanego długofalowego planu. Potrzeba realnej strategii wywodzącej swój potencjał z miejscowych uwarunkowań, tradycji i kapitału społecznego, ale sięgającej w przyszłość, otwartej na nowe inspiracje i budowanie kolejnych lokomotyw sukcesu. Tymczasem zaproponowana przez zespół złożony głównie z urzędników i szefów miejskich Instytucji Kultury Karta strategiczna „Kulturalny Poznań” nie spełnia swojej roli, będąc raczej zestawieniem już funkcjonujących w Poznaniu projektów (głównie tych realizowanych przez instytucje i osoby zaproszone do tworzenia karty), niż dokumentem strategicznym. Jeśli tylko tworzona strategia ma spełnić swoją rolę, taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Dla dobra naszego miasta potrzeba nam współpracy ponad podziałami i szerokiego czerpania z inicjatyw powstających oddolnie, zarówno wśród organizacji, jak i mieszkańców Poznania. Między innymi dlatego założyliśmy Federację madeinpoznan.org – organizację parasolową, strażniczą i animacyjną – w ramach której chcemy inicjować nowe formy dialogu z samorządem, a także dbać o umacnianie współpracy i pozycji poznańskich organizacji pozarządowych funkcjonujących w sektorze kultury i sztuki. Wierzymy, że nasza działalność, daleka od jednostkowych interesów, służyć będzie szerokiemu gronu animatorów i twórców kultury. Zaraz po zakończeniu procesu rejestracji zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do wspólnego działania na rzecz rozwoju kultury i społeczeństwa obywatelskiego.

Wobec zaistniałej sytuacji, w trosce o rozwój naszego miasta oraz partnerskich relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym postulujemy:

  1. powtórzenie konsultacji Karty „Kulturalny Poznań” oraz zmian w procedurze konsultacji kolejnych kart Strategii Poznań 2030 (konieczna możliwość wcześniejszego zapoznania się z dokumentami będącymi podstawą konsultacji, wyznaczenie terminu nadsyłania opinii oraz zawiadomienie o konsultacjach z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem);
  2. wstrzymanie uchwalenia w budżecie miasta na 2010 rok kosztów inwestycji związanych z organizacją w Poznaniu Festiwalu Rock In Rio i rozpoczęcie konsultacji społecznych w tej sprawie;
  3. większą transparentność działań Biura Poznań ESK 2016 (które obecnie razi niekompetencją i bezczynnością) oraz innych działań miasta zmierzających do uzyskania przez Poznań tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016;
  4. stworzenie struktury złożonej z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu, która stanowiłaby platformę informacyjno-konsultacyjno-doradczą dla tworzenia partnerskich relacji pomiędzy organizacjami i Urzędem Miasta (na wzór funkcjonującego przy Radzie Miasta Warszawy Forum Dialogu Społecznego wraz z branżowymi komisjami o odpowiednich kompetencjach opiniodawczo-doradczych);
  5. rewizji kształtu i praktyki działania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego – obecnie nie reprezentuje ona niestety głosu większości organizacji, konieczna jest w niej zmiana proporcji przedstawicieli magistratu w stosunku do ilości przedstawicieli organizacji, tak by organizacje miały w niej reprezentację większościową;

Wypełnienie powyższych postulatów, w naszym przekonaniu, doprowadzi do zainicjowania procesu jakościowej zmiany kształtu współpracy Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych. Ewolucji w kierunku relacji opartej na zasadach realnego partnerstwa, pomocniczości, efektywności i jawności (wywiedzionych z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), która stanowi warunek konieczny dla zrównoważonego, opartego na kapitale społecznym rozwoju Miasta Poznania.

 

Z wyrazami szacunku,

Federacja madeinpoznan.org

/Fundacja Mały Dom Kultury

Fundacja Tranzyt

Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych

Stowarzyszenie Artystyczne Usta Usta

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Środek Świata”

Stowarzyszenie STARTER/