RSS
sobota, 23 stycznia 2010
W cyklu spotkań roboczych w gronie Federacji madeinpoznan.org przygotowaliśmy propozycje korekt do Karty "Kulturalny Poznań" (stanowiącej część strategii Poznań 2030). Nasze stanowisko przedstawiliśmy na spotkaniu grupy roboczej pracującej nad Kartą, które odbyło się 22 stycznia o godz. 11:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Cieszy fakt, że grono opracowujące kartę przyjęło większość naszych propozycji jako godnych rozpatrzenia a w rezultacie prezydent Sławomir Hinc zaprosił naszego przedstawiciela do dalszych prac nad Kartą. Mamy nadzieję, że doprowadzi to do realnego uwzględnienia w strategii roli organizacji pozarządowych w tworzeniu potencjału kulturalnego miasta.
niedziela, 03 stycznia 2010
Na zakończenie Forum Polskiego Teatru zorganizowanego w Warszawie przez Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, ZASP i Unię Polskich Teatrów odbył się w Bibliotece Narodowej panel zatytułowany „Teatry publiczne, teatry niepubliczne, modele teatrów Unii Europejskiej”. Wśród panelistów obok Izabelli Cywińskiej i Bartosza Szydłowskiego owe teatry niepubliczne tradycyjnie już reprezentowała Krystyna Janda - pisze Aldona Machnowska-Góra dla serwisu warszawa.ngo.pl