RSS
poniedziałek, 15 lutego 2010
Jeszcze kilka lat temu Poznań w kwestii współpracy z organizacjami pozarządowymi w wielu kwestiach był miastem innowacyjnym, wyprzedzającym obowiązujące w Polsce standardy. To tu, jako w pierwszym polskim mieście wprowadzono 3-letnie konkursy ofert, tu powstała jedna z pierwszych Miejskich Rad Pożytku Publicznego. Także budżet przeznaczany corocznie na konkursy ofert należy do największych w Polsce. Pozytywny obraz zaburza jednak fakt, że pewne rozwiązania dotyczące współpracy z organizacjami, będące kiedyś innowacyjnymi, dziś nie przystają już do wzrastającego potencjału organizacji oraz rozwiązań wypracowanych w innych miastach. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji przedstawiamy obywatelski projekt nowelizacji Karty Współpracy.
Przedstawiamy drugą część obywatelskiego projektu nowelizacji Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi (§6 dotyczący Komisji Dialogu Obywatelskiego) zapraszając jednocześnie na konsultacje społeczne zaplanowane przez Oddział Koordynacji Współpracy UMP na najbliższy wtorek, 16 lutego o godz. 13:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. W kolejnym wpisie zaprezentujemy list przewodni tłumaczący charakter propozycji. Zapraszamy też do poparcia propozycji naszej propozycji - lista organizacji popierających będzie na bieżąco aktualizowana pod ostatnim wpisem.
Przedstawiamy pierwszą część obywatelskiego projektu nowelizacji Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi (§2 - słowniczek pojęć oraz §5 dotyczący Miejskiej Rady Pożytku Publicznego) zapraszając jednocześnie na konsultacje społeczne zaplanowane przez Oddział Koordynacji Współpracy UMP na najbliższy wtorek, 16 lutego o godz. 13:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. W kolejnych wpisach zaprezentujemy kolejną część projektu (§6 - Komisje Dialogu Społęcznego) oraz list przewodni tłumaczący charakter propozycji. Pod ostatnim wpisem będzie mozliwosć poparcia propozycji do czego już teraz serdecznie zachęcamy.