RSS
czwartek, 02 grudnia 2010
Ostatnie posiedzenie Rady Miasta Poznania 2006-10 przyniosło bardzo dobrą wiadomość. Radni przyjeli nowy kształt Karty Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi, wypracowany w ramach specjalnie powołanej grupy roboczej. Najważniejsze założenia karty to zmiana sposobu funkcjonowania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, dopracowanie mechanizmów konsultacyjnych i możliwość powoływania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta. Co bardzo cieszy, nowelizacja w dużej mierze odzwierciedla kierunek nadany jej w "Obywatelskim projekcie nowelizacji karty współpracy", który z inicjatywy Federacji madeinpoznan.org powstał w gronie różnorodnych poznańskich organizacji pozarządowych. Prace trwały prawie rok, ale było warto. Teraz tylko musimy skorzystać z nowych możliwości i zaangażować się w tworzenie Komisji Dialogu oraz wybrać swoich reprezentantów do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.