RSS
poniedziałek, 22 sierpnia 2011
Po kilkunastu miesiącach starań poznańskich organizacji pozarządowych 9 czerwca 2011 roku Prezydent Miasta Poznania podpisał zarządzenie w sprawie trybu powoływania i organizacji Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO). Pierwszą Komisję zakładają właśnie organizacje kulturalne.